Analys, planering och projek­tering av hamnar

Våra hamnspecialister arbetar med utredningar i olika skeden från analyser av investeringsbehov med livscykelperspektiv, hållbarhetsutredningar, logistikutredningar, VA-utredningar, systemhandlingar, 3D-projektering och visualisering, framtagande av förfrågningsunderlag, inköpsstöd och framtagande av långsiktiga, optimerade underhållsplaner.

Det vi arbetar fram används ofta som underlag, riktlinjer eller styrande dokument i kommande projektskeden. Ett viktigt mål med denna typ av utredningar och analyser är att ge våra uppdragsgivare nödvändigt besluts- och genomförandeunderlag för kloka framtidsinriktade satsningar.