Analys, planering och projek­tering av vägar och gator

Våra väg- och gatuspecialister arbetar med utredning och planering i olika skeden.

Utredning och planering i olika skeden som översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner, miljöutredningar, trafikanalyser och kostnadsberäkningar, 3D-projektering och visualisering, framtagande av kompletta förfrågningsunderlag liksom långsiktiga optimerade underhållsplaner.

Målet med denna typ av utredningar och planering är att ge våra uppdragsgivare ett robust besluts- och genomförandeunderlag där alla perspektiv är belysta för kloka framtidsinriktade satsningar.