Analyser, gestalt­ning och finan­vsiering av spår- och järn­väg

Vi arbetar med analyser av samhällsnytta, livscykelperspektiv och miljö för spåranläggningar, liksom vi arbetar med gestaltning och presentation av integrerade och anpassade lösningar för spårtrafik i tätortsmiljö.

Våra finansieringsexperter tar fram investeringsmodeller och finansieringsalternativ, och våra jurister hjälper till med upphandling samt marklösen- och exploateringsfrågor. En mer komplett samarbetspartner får du leta efter.