Certi­fieringar


ISO 9000  |  ISO 14000  |  OHSAS 18001  |  PBL-K  |  Entreprenadbesiktning  |  TransQ  |  Achilles


ISO-certifieringar

Pontarius ISO-certifierade verksamhetssystem säkerställer att vi arbetar systematiskt med viktiga kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor. Årligen blir vi reviderade av det externa och opartiska externa certifieringsorganet Qvalify som kontrollerar att vi uppfyller kraven i de olika standarderna och att vi ständigt förbättras.


Kvalitetscertifierad verksamhet enligt ISO 9001:2015

Pontarius är certifierat enligt ISO 9001:2015. Vårt kvalitetsledningssystem säkerställer att vi ständigt genomför förbättringar avseende kund- och produkt/tjänstekrav, processer och effektivitet.

>> Pontarius Kvalitetspolicy


Miljöcertifierad verksamhet enligt ISO 14001:2015

Pontarius är certifierat enligt ISO 14001:2015. Vårt Miljöledningssystem säkerställer att vi har kontroll på lagar, förbättrar vår miljöprestanda och minskar vår miljöbelastning.

>> Pontarius Miljöpolicy


Arbetsmiljö OHSAS 18001:2007

Pontarius ledningssystem för Arbetsmiljö är certifierat enligt Arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001:2007

>> Pontarius Arbetsmiljöpolicy


Certifierad Kontrollansvarig enligt PBL-K

Pontarius har ett flertal medarbetare som är av SP SITAC certifierade som Kontrollansvarig på den högsta nivån K, i enlighet med nya Plan- och Bygglagen.


Certifierad Entreprenadbesiktningsman

Pontarius har ett flertal medarbetare som av SP SITAC och SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund är certifierade som Entreprenadbesiktningsman och som därigenom har befogenhet att avgöra om kraven i ett entreprenadavtal fullföljs.


Certifierad enligt prekvalificeringssystemet TransQ

TransQ är ett samarbete mellan de ledande nordiska transportorganisationerna. De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Läs mer om TransQ på Achilles webbplats.

>>Pontarius TransQ-certifikat


Certifierad enligt Kvalificeringssystemet Achilles Utilities NCE

Achilles Utilities Nordics & Central Europe (Achilles Utilities NCE) är ett kvalificeringssystem för leverantörer till försörjningssektorn i norra och centraleuropa som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF). Läs mer om Achilles  på www.achilles.com

>> Pontarius Achilles-certifikat