Compliance

Ökad teknisk komplexitet, digitalisering, konkurrens och globalisering ställer stora krav på verksamheter inom den privata och offentliga sektorn. Vi får löpande nya nationella och internationella regelverk inom CSR och Compliance som tar tid att analysera och förstå effekterna av.

Pontarius hjälper er att utvärdera innehållet och effekterna av regelverket, men ännu viktigare säkerställa att ni är följer och efterlever reglerna på daglig basis i projekten och i er övriga verksamhet. Vi anser att både den operativa och juridiska kompetensen i nära samverkan behövs för att skapa trygghet inom compliance och dess regelverk. Ett företags compliance-regelverk kan vara en chimär om inte verksamheten och projektansvariga har gedigen kunskap om innehållet.


>>Läs mer om Pontarius Juridik

 

Pontarius Finance & Performance Management: