Ekonomifunktion och processer

Vi anser att det finns ett stort värde i att kontinuerligt säkerställa ekonomifunktionens roll som värdeskapande servicefunktion till kärnverksamheten.

Vi hjälper våra kunders ekonomi- och finansorganisationer att tydliggöra denna roll genom att definiera och implementera strategi och leveransmodell, kartlägga och analysera processer och system, utveckla och behålla kompetenta medarbetare och skapa effektiva och värdebaserade ekonomiprocesser som styrs via ett tydligt processägarskap. Pontarius tror på en modell där ekonomifunktionen tar ett stort ansvar, tillsammans med verksamhets- och projektansvariga att etablera och upprätthålla tydliga kommunikationskanaler inom företagets alla ansvarsområden i syfte att säkerställa korrekta och hållbara beslutsunderlag, finansiella rapporter och resultat.

 

 

Pontarius Finance & Performance Management: