juridik, jurist, juridikkonsult, infrastruktur

Entre­prenad­juridik, fastig­hets­juridik och utbildning

Pontarius Law kompletterar Pontarius övriga tjänster med ett juridiskt perspektiv.

Inom entreprenadjuridik har vi bl.a. tillgång till kompetensen hos Pontarius erfarna bygg- och projektledare, besiktningsmän och kontrollansvariga enligt PBL. Vi tillhandahåller också affärsjuridiska konsulttjänster inom bl.a. fastighetsjuridik. Vi håller utbildningar skräddarsydda efter våra kunders behov och kombinerar gärna Pontarius olika kompetenser för att ge flera perspektiv på en fråga.

Våra jurister har gedigen erfarenhet av att arbeta nära affärsverksamheten som bolagsjurister i allt från mindre entreprenörsdrivna företag, till börsnoterade och statliga bolag. Vi förstår våra kunders förväntningar på kostnadseffektiva och smart levererade juristtjänster. För oss är det en självklarhet att med lyhördhet och engagemang på djupet förstå våra kunders verksamhet och behov, liksom omgivningens förutsättningar. På det sättet kan vi ge relevant stöd och vara en strategisk och långsiktig värdeskapande partner såväl genom löpande rådgivning som i projekt och som resursförstärkning vid behov.