Pontarius fastig­hets­konsulter arbetar över hela landet

Bostadsbrist, kraftigt stigande priser i storstadsregionerna, miljonprogrammens renoveringsbehov, bostadslösa ungdomar, kvalitetsbrister i byggsektorn. Utmaningarna är många.

Men samtidigt är det en mycket spännande tid för fastighetsmarknaden. Hur bygger vi energieffektivare, miljövänligare, snabbare och med högre kvalitet och funktionalitet? Hur förvaltar och utvecklar vi fastigheter mer hållbart? Hur kan vi vara smartare helt enkelt?