Riskhantering

Pontarius hjälper till med operativa och finansiella riskanalyser före, under och efter projekten i syfte att skapa ett balanserat riskmedvetande som i sin tur underlättar ett proaktivt agerande.

Vi tror att alla intressenter tjänar på att jobba mer aktivt med risker och på så sätt vara bättre förberedda när ett potentiellt negativt scenario uppstår. Vetskapen och kvantifieringen av risker är också nödvändigt för att kunna fatta rätt affärsbeslut.

 

 

Pontarius Finance & Performance Management: