Finansiering

Tillgång till attraktivt kapital är en förutsättning för att ett infrastruktur- och fastighetsprojekt ska kunna slutföras på ett framgångsrikt sätt.

Val av finansieringsform baseras på många faktorer, typ av låntagare, kreditvärdighet, syfte, projektrisk, kredittid, ränteläge, likviditet i marknaden, nationell eller internationell marknad för upplåning osv. Oavsett vilken typ av finansiering som söks så bör låntagaren söka en balans mellan flexibilitet, risk och kostnad vid val av finansieringsform. Vad gäller offentliga infrastrukturinvesteringar så kan skatter kombineras med avgifter och privat kapital, s.k. OPS-projekt. Denna typ av finansiering är redan väl etablerad i många länder medan endast ett fåtal OPS-projekt har genomförts i Sverige.

Pontarius har lång och bred erfarenhet av finansiering från de flesta branscher och marknader och hjälper till med hela finansieringsprocessen inkluderat förstudie, rådgivning, analys, förhandling med finansiärer och dokumentation.

Pontarius Finance & Performance Management: