Flyg och flyg­platser

Luftfartssystemet är en komplex bransch som redan från första stund varit och fortsatt att vara en oerhört driven bransch. Det gäller framförallt utveckling av högteknologiska system. Vilket i grund och botten handlar om gränssnittet mellan människa och teknik.

Många års erfarenhet och stort engagemang

Våra flyg- och flygplatsspecialister brinner för att arbeta med branschens utmaningar och möjligheter, som till exempel planering och utredningar av flygplatser. Men även standardisering, säkerhetsanalyser, kommersialisering, managementmodeller etc. med koppling till flygbranschen ligger oss extra varmt om hjärtat.

Inom Pontarius finns ingenjörer, ekonomer, jurister och arkitekter, men även linjepiloter, flygledare och flygplatsoperativa specialister. Det gör att vi kan säkerställa att alla perspektiv fångas upp i planerings- och utredningsskedet, men inte minst i den specifika flygplatsens unika utmaningar. Här har vi mångårig erfarenhet kombinerad med affärsnytta och flexibilitet att tillföra.