Pontarius hamn­konsulter finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrköping men arbetar över hela världen

Hamnar har utvecklats till sofistikerade multimodala nav med stor betydelse för samhällsutvecklingen. Pontarius hamnkonsulter hjälper dig att navigera rätt.

På hamnens infrastruktur ställs därmed mycket höga funktionella krav med avseende på säkerhet, regularitet, tillgänglighet och effektivitet kombinerat med hållbarhetskrav för miljö och samhälle- samtidigt som den utsätts för extraordinärt slitage orsakat av mycket tunga laster, hårt klimat, saltvatten, halkbekämpning medmera. Att hitta smarta lösningar för att säkerställa hållbar funktion ser våra hamnkonsulter som en spännande utmaning som vi dagligen arbetar med. Våra hamnkonsulter finns främst i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Norrköping.