juridik, jurist, juridikkonsult, infrastruktur

Juridik­konsulter med fokus på lösningar och kunnande inom infrastruktur

Globalisering, digitalisering, urbanisering. Tre väsentliga trender i dagens alltmer sofistikerade samhälle, trender där Pontarius Law med sin kunskap inom infrastruktur ligger i utvecklingens framkant. Trender där kunskap om juridik kan vara skillnaden mellan ett lyckat projekt och ett mindre lyckat.

I den komplexa väv som vår bransch utgör arbetar juridikkonsulterna på Pontarius Law tillsammans med samtliga av våra erfarna tekniska och finansiella infrastrukturkonsulter. Vi underlättar och stabiliserar samspelet med omgivning och samhället i stort och i ditt specifika projekt, bolag eller verksamhet. Detta ger en unik styrka som man svårligen hittar på annat håll. Lägg därtill till den mångåriga erfarenhet av juridik speciellt kopplad till infrastruktur, så har du en resurs som kan följa ditt projekt och skapa värde och underlätta i alla dess steg och utmaningar.

Pontarius kombinerar fördelarna med klassiskt ingenjörskunnande och affärsinriktad juridik. Pontarius Law är inte en advokatbyrå. Vi fokuserar inte på tvisten utan på lösningar – till förmån för det goda projektet. Vi arbetar helst i projektets framkant för att kunna förutse och undvika potentiella fallgropar och tvister, genom att hitta lösningar innan detta uppstår. Dessa lösningar har dock inte som huvudsyfte att styra undan problem. Syftet och den stora vinningen av att anlita en erfaren jurist är istället att projektet kan löpa så mycket smidigare redan från start och inte minst kommer du märka att detta gagnar alla projektets intressenter, såväl de som arbetar i själva projektet som de som direkt eller indirekt berörs av det.

Vi erbjuder bl.a. följande specifika juridiktjänster med koppling till infrastrukturprojekt:

  • Upphandlingsrådgivning (offentlig eller privat)
  • Granskning av förfrågningsunderlag
  • Löpande stöd till projekt- och byggledning
  • ÄTA-jour – rättslig kategorisering och analys av krav inom 48 timmar
  • Analys av mängdförteckningar med eller utan stöd av MER Anläggning
  • Bistånd vid upprättande och tolkning av besiktningsutlåtande
  • Analys av felanmälningar och avhjälpandekrav
  • Analys av tvist och bistånd vid anlitande av advokat
  • Upprättande av sakkunnigutlåtande

 

Läs mer om våra tjänster inom avtalsrätt, bolagsrätt, upphandlingsrätt och miljörätt >>
Läs mer om våra tjänster inom entreprenadjuridik, fastighetsjuridik och utbildning >>