landskapsarkitektur, landskapsarkitekt, infrastruktur

Ut­redningar och program av erfarna land­skaps­arki­tekter

Våra landskapsarkitekter utför utredningar i olika skeden, från tidiga idéskisser, 3D-visualiseringar och förslagshandlingar till gestaltningsprogram inför projektering eller skötselplaner för färdiga anläggningar.

Landskapsanalyser, gestaltningsprogram, förslagshandlingar, grönplaner och andra mer detaljerade utredningar fungerar ofta som underlag, riktlinjer eller styrande dokument i kommande projektskeden. Denna typ av utredningar och program används för att precisera kvalitetsnivå och gestaltningskoncept i flera delprojekt utan att helheten går förlorad.