landskapsarkitektur, landskapsarkitekt, infrastruktur, jönköping, växjö, stockholm, göteborg, malmö, örebro, norrköping

Gestalt­ning och projekt­ering

Varje projekt är unikt och utgår från platsens givna förutsättningar.

Idéer utvecklas av våra landskapsarkitekter i skissarbete och bearbetas vidare från koncept och idéskisser till färdiga förfrågningsunderlag och bygghandlingar för total- och utförandeentreprenader. I projekt arbetar vi ofta med kollegor/konsulter inom andra kompetensområden såsom husarkitekter och vägprojektörer. Vanliga projekt är offentliga miljöer som gator, torg, vägmiljöer, bostadsområden, industrimark, skolområden, lekplatser etc. Vi arbetar över hela landet men utgår främst från Stockholm, Göteborg, Jönköping och Norrköping.