Medlem­skap

Pontarius är medlem i ett flertal branschorganisationer och andra fora och konsortia.

Nedan en kort beskrivning av några av våra viktiga medlemskap.


Nordiskt VägForum (NVF)

NVF är ett kunskapskluster inom väg- och vägtransportsektorn i Norden. Forumet arbetar för internationell harmonisering av regelverk och för nordisk samordning gentemot EU.


Stockholms Handelskammare

Stockholm Handelskammare är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Verksamheten består av tre huvudsakliga delar: opinions- och påverkansarbete, nätverk och affärskontakter samt tredjepartstjänster. Stockholms Handelskammare är en av huvudmännen i Institutet Mot Mutor (IMM).


Sveriges Byggingenjörer

SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för ingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.


Svenska Förbundet för Kvalitet (SFK)

SFK erbjuder ett nätverk för ökad kompetens och inspiration för personer som arbetar med verksamhetsutveckling.


Swedish Aviation Group

Svenska företag inom flygindustrin är kända för sin mångåriga erfarenhet och professionalism över hela branschen. De erbjuder partnerskap och tjänster inom de flesta av branschens segment. Huvuddelen av leverantörerna är medlemmar av Swedish Aviation Group.


Swedish Consultants (SC)

Swedish Consultants är en ideell förening som organiserar konsultföretag verksamma på den internationella projekt- och biståndsfinansierade marknaden.


Läkare utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.


SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard, svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige och samordnar svensk medverkan i internationell och europeisk standardisering som medlem i IEC och CENELEC