Micro­PAVER™ för kontroll över under­håll av asfalt och andra belägg­ningar på gator och vägar

Minimera kostnader för underhåll av asfalt, betong och andra beläggningar på gator och vägar genom att använda MicroPAVER™ för väg- och gatuprojekt.

MicroPAVER™ är ett kraftfullt beslutstöd

Redan på 70-talet utvecklade den amerikanska militären MicroPAVER™ som ett stöd i planeringen av underhåll och reparationsarbete av gator och vägar. Programmet har sedan utvecklats för att numera användas på vägar, industriella ytor, i hamnar och på flygplatser över hela världen.

Systemet bygger på analys av data från besiktningar av asfalts-, betong- och andra ytor. Data lagras och en beslutstödsdatabas byggs upp som ger beslutsfattaren full kontroll för att sätta in optimala åtgärder i rätt tid ur både ett kostnads- och ett effektivitetsperspektiv.

Pontarius har mångårig erfarenhet

Vi har hjälpt organisationer att planera sitt underhåll med MicroPAVER™ under 15 års tid. Främst gäller det asfalt- och betongytor på gator och vägar, flygplatser, hamnar och i industriella sammanhang. Följande delar ingår ofta i underhållsplaneringsarbetet:

 • Besiktning av beläggningsytor, vilken sker okulärt.
 • Med hjälp av s.k. PCI (Pavement Condition Index) bestäms och graderas ytans kondition.
 • Genom att beakta miljö, laster, etc. kan nedbrytningskurvan beräknas.
     Detta gäller alla typer av underlag, såsom t.ex. asfalt och betong.
 • Tidpunkt och åtgärd för underhåll och reparation är avgörande för att minimera kostnader.
     Rekommendationer för detta presenteras tillsammans med budget i rapporter enligt uppdragsgivarens önskemål.
 •  
  Vi tar gemensamt med dig fram ett upplägg speciellt för din organisation och verksamhet. Målet är alltid att optimera kostnaderna för underhållet av dina gator och vägar.