Micro­PAVER™ hjälper dig att få kontroll över under­hållet av flyg­platsens belägg­nings­ytor

Få kontroll över flygplatsens beläggningsytor och minska dina underhållskostnader genom systematiserad underhållsplanering med hjälp av MicroPAVER™.

Vad är MicroPAVER™?

MicroPAVER™ är ett beslutsfattande dataverktyg, utvecklat av amerikansk militär under 1970-talet, för planering av kostnadseffektivt underhålls- och reparationsarbete av asfalts- och betongbeläggningar. Programmet används idag världen över och då främst inom flygplatser, hamnar, vägar och industriella ytor.

Med hjälp av MicroPAVER™ får du kontroll över konditionen på dina beläggningsytor genom lagring och analys av besiktningsdata. På så sätt kan underhåll planeras i rätt tid vilket ger en kostnadseffektiv underhållsplanering jämfört med ad hoc lösningar.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Pontarius har över 15 års erfarenhet av underhållsplanering med MicroPAVER™ inom flygplatser, hamnar, vägar och industriella ytor. Vi erbjuder bland annat:

  • Okulär besiktning av beläggningsytor.
  • Konditionsbestämning och gradering av beläggningsytor enligt så kallat PCI (Pavement Condition Index).
  • Framtagning av nedbrytningskurvor för olika beläggningsytor med hänsyn tagen till miljö, laster med mera.
  • Skräddarsydda rapporter med planering för när och vilka underhålls- och reparationsåtgärder som ska
       genomföras för att optimera underhållskostnaderna samt budget för genomförande av dessa åtgärder.
  •  
    Tillsammans med dig skräddarsyr vi ett upplägg som passar din verksamhet för att ge största möjliga mervärde och kostnadseffektivitet.