Micro­PAVER™ under­lättar under­hålls­planering av betong och andra belägg­nings­ytor i hamnen

Underhållsplanering av beläggningsytor i betong och andra material i hamnmiljö underlättas väsentligen genom systematiserad hjälp av MicroPAVER™.

Beslutsverktyg med anor från 70-talet

MicroPAVER™ har en beprövad historik, alltsedan det utvecklades av den amerikanska militären under 1970-talet. Syftet var då, såväl som nu, att effektivisera reparationer och underhåll av beläggningsytor. Framför allt av asfalt och betong. Numera är MicroPAVER™ ett väl använt program inom en mängd branscher. T.ex. inom hamnar, flyg, vägar och industrin.

MicroPAVER™ lagrar och analyserar mätdata avseende konditionen på hamnens beläggningsytor. Genom analysen räknar programmet ut när t.ex. en viss betongyta bör underhållas för att minimera oförutsedda och onödigt stora kostnader, som dessutom ofta ger oplanerade störningar i verksamheten.

Vårt erbjudande

Företaget Pontarius har i mer än 15 års tid arbetat med MicroPAVER™. De huvudsakliga områdena är sedan starten, hamnar, gator och vägar, industrimiljöer och flygplatser och görs i ett eller flera av stegen nedan:

 • Okulär besiktning av ytan.
 • En s.k. PCI (Pavement Condition Index) ger uppdragsgivaren en kartläggning av beläggningsytans kondition
     enligt en standardiserad graderingsskala.
 • En betongyta har en annan nedbrytningskurva än en asfaltyta. Denna kurva fastställs och tar även hänsyn
     till en rad andra faktorer, såsom laster, användande och i vilken miljö ytan finns.
 • En rapport redovisar slutligen rekommendationer kring underhåll och reparationsinsatser.
     Även en budget för optimerade underhållskostnader presenteras.
 •  
  Hamnar och underhållsplanering av beläggningsytor i kombinaton är vår kompetens. Med hjälp av MicroPAVER™ hjälper vi dig att minimera verksamhetens kostnader. Hör av dig så berättar vi mer.