Planering, exploa­tering och finan­siering av fastig­heter

Pontarius arbetar med utredningar, analyser och strategier i olika skeden, vi gestaltar, visualiserar och presenterar och vi gör utvecklings- och underhållsplaner.

Våra erfarna jurister arbetar med fastighetsbildning, ombildning, exploateringsfrågor mm. Under hela processen finns Pontarius finansieringsexperter med för att skapa långsiktigt hållbara, framtidsinriktade och lönsamma projekt för våra klienter. Tillsammans lämnar vi inget perspektiv åt slumpen!