juridik, jurist, juridikkonsult, infrastruktur

Avtals­rätt, bolags­rätt, upp­handlings­rätt och miljö­rätt

Pontarius Law kompletterar Pontarius övriga tjänster med ett juridiskt perspektiv.

Våra jurister har gedigen erfarenhet av att arbeta nära affärsverksamheten som bolagsjurister i allt från mindre entreprenörsdrivna företag, till börsnoterade och statliga bolag. Vi förstår våra kunders förväntningar på kostnadseffektiva och smart levererade juristtjänster. För oss är det en självklarhet att med lyhördhet och engagemang på djupet förstå våra kunders verksamhet och behov, liksom omgivningens förutsättningar. På det sättet kan vi ge relevant stöd och vara en strategisk och långsiktig värdeskapande partner såväl genom löpande rådgivning som i projekt och som resursförstärkning vid behov.

Pontarius Law bistår med juridiska råd även i bolagsfrågor:

  • Bolagsrättsliga ärenden
  • Vid försäljning eller köp av bolag
  • Compliance och bolagsstyrning
  • Inköpsjuridik
  • Expansion utanför landets gränser