Projekt­ledning, bygg­ledning, och entre­prenad­besikt­ningar av vägar och gator

Vi arbetar som beställarens representant vid genomförandet av projekt där vi tar helhetsansvar för miljö, säkerhet, tidhållning, kostnad och förstås teknik och kvalitet, dvs leverans av anläggningen.

Vi vinnlägger oss om att verka för god arbetsmiljö och ett ambitiöst säkerhetsarbete samt för goda relationer med tredje man. Givetvis planerar och leder vi projekt-, bygg- och ekonomimöten, bevakar att erforderliga myndighetstillstånd söks och erhålls och vi medverkar vid entreprenadupphandlingar.

Vi tar gärna på oss roller som kontrollansvarig enigt PBL eller Entreprenadbesiktningsman, båda givetvis med erfarna och certifierade medarbetare. När du anlitar Pontarius för genomförandet av dina projekt kan du vara i trygg vetskap om att vi tar hand om dina intressen hela vägen.