Fastigheter – Utveckling, Värdering & Transaktionsstöd

Pontarius har ett brett erbjudande inom fastighetssektorn som bygger på ett långt och gediget ingenjörskunnande inom detaljplanering, markförvaltning, exploatering, projektering, entreprenad, underhåll och förvaltning.

När vi kompletterar dessa operativa kompetenser med våra finansierings- och värderingsexperter och erfarna fastighetsjurister så skapar vi ett transaktionsteam som är unikt på marknaden och täcker alla moment i en fastighetstransaktion.

Som rådgivare bistår vi med att identifiera och utvärdera markexploatering och fastighetsbestånd, oftast i samråd med vår entreprenad- och förvaltningsavdelning som har dagsaktuell kännedom om de lokala tekniska och samhällsekonomiska förhållandena. Parallellt med detta så hjälper vi till med modellering, mark- och fastighetsvärdering, strategisk rådgivning, finansiering, juridisk rådgivning samt sammanställning av affärsplaner, beslutsunderlag och dokumentation. Vi stöttar i förhandlingarna med alla typer av finansiärer men även mellan säljare och köpare.


>>Läs mer om Pontarius Fastigheter

Vid fastighetstransaktioner uppkommer många frågor, såväl för köpare som för säljare och det är affärskritiskt att vara väl förberedd och skapa ett robust beslutsunderlag innan transaktionen genomförs. Vi har mångårig erfarenhet av såväl bank- och kapitalmarknaden som marknaden för riskvilligt kapital, due diligence, värdering av fastigheter, rörelsegrenar och hela verksamheter. Vårt arbete är behovsanpassat och kan omfatta allt ifrån enklare räkneövningar och indikativa bedömningar till fullskaligt operativt stöd genom hela transaktionsprocessen.

Pontarius Finance & Performance Management: