Pontarius väg- och gatu­special­ister finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping och Norrköping men arbetar över hela landet

Asfalt, kantsten och belysningsstolpar men även miljö, samhällsnytta och möten mellan människor.

Pontarius har bred och djup kompetens för att kunna belysa och nyansera alla perspektiv på en väg eller gata för att skapa värde både för väghållare och brukare. I alla led, dygnet runt, sju dagar i veckan. Geotekniker, trafikplanerare, landskapsarkitekter, vägutformare, projektörer, bygg- och projektledare, besiktningsmän, entreprenadjurister och underhållsplanerare är exempel på några specialistkategorier Pontarius erbjuder, alla med samma fokus: Långsiktiga och hållbara lösningar för väghållare, brukare och samhället i stort.