Working Capital Management

För att få ut full finansiell effekt av ett infrastruktur- eller fastighetsprojekt så bör man sträva efter att optimera leverantörsflödet och minska det bundna rörelsekapitalet och därmed öka likviditeten och minska upplåningsbehovet.

Infrastruktur- och fastighetsprojekt är kapitalkrävande och binder många gånger mer kapital än vad som är nödvändigt. Pontarius nära kontakt med leverantörer, leveranser och lagerhållning i projekten underlättar en analys av flödet som ger underlag för förbättringsåtgärder med minskat rörelsekapital och ökad likviditet som resultat.

 

Pontarius Finance & Performance Management: